Me Group全球:


Me Group亚太:

主要技术性能/安装条件


相机/光源:         单反相机,高亮度LED光源

打印设备:          热升华打印机,200张/卷6X8相纸,12秒/张极速打    (可叠加DNP带背胶相纸打印机)

操作界面:          21.5寸触控屏

收费方式:          微信+支付宝,收入进入Photo-Me账户,可提供原始交易记录

营业时间:          按照营业时间设备自动定时开关机

照片规格:          6X8英寸(10X15厘米)、4X6英寸(10X15厘米)

每次打印张数:   1-10张/次(可预设最多张数)

电源:                 AC220V/50Hz,10A
  
网络:                 4G无线路由器(支持远程控制、升级)

外观规格:          高2.2 X 厚1.12 X 宽1.5米,540千克

欢迎浏览禾美万像和禾美摄影公众号